E-mail: info@twocaregelderland.nl / 06 – 14945906

Uw zorg is onze zorg!

Hoe werken wij

Bij een zorgaanvraag volgt er binnen 1-5 dagen een vrijblijvend kennismakingsgesprek in uw thuissituatie.
Doel hiervan is wederzijdse informatie uit te wisselen, de zorgbehoeften in kaart te brengen en vast te leggen.
In het kennismakingsgesprek zal duidelijk worden welke zorgbehoeften er zijn en hoe de zorgvraag gefinancierd wordt.

Ook kunnen wij zorg leveren als u zorg in natura heeft, of de zorg valt onder de zorgverzekeringswet, of onder de Wet langdurige Zorg (WLZ).
Als u een indicatie heeft of u heeft hulp nodig bij een indicatie aanvragen dan kunnen wij u daarbij adviseren.

Als het gaat om PGB ( persoonsgebonden budget), dan zal er na onderlinge afstemming een zorgovereenkomst met concrete afspraken ingevuld worden en ondertekend.
Vervolgens kan de zorg van start gaan.
Facturering zal per maand plaats vinden.

Als de zorg onder de zorgverzekeringswet (ZvW) valt dan werken wij nou samen met Dhr M.J.H. Muis directeur/Verpleegkundige van Privazorg Arnhem eo.

Indiceren en Indicatie
Het indiceren voor een indicatie zal door Dhr M.J.H. Muis gedaan worden.
Dit is omdat Dhr Muis bevoegd en bekwaam is om de zorgtijd te indiceren.